Læs om dine rettigheder ved:

Forsinket fly

Aflyst fly

Afvist Boarding

Forsinket fly

Aflyst fly

Afvist Boarding

Vil du klage over din flyrejse?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er Danmarks klageinstans i sager, hvor du og dit luftfartsselskab ikke kan blive enige.
 
Styrelsen behandler din klage gratis og afgør, hvorvidt du har krav på kompensation og/eller refusion fra selskabet. Start din klage.

iPhone

Flypassagerrettigheder er ens i hele EU.

EU har lanceret en mobil app, der gør det muligt for dig at tjekke dine rettigheder med det samme, hvis du strander i en lufthavn eller venter på forsvunden bagage.