Thomas Cook Airlines UK har indgivet konkursbegæring

Thomas Cook Group har mandag d. 23. september 2019 indgivet sin konkursbegæring. Thomas Cook har bekræftet, at konkursbegæringen også omfatter luftfartsselskabet Thomas Cook Airlines UK. Thomas Cook Airlines Scandinavia indstillede mandag flytrafikken midlertidigt og genoptog flyvningerne tirsdag morgen den 24. september. Man må dog forvente enkelte driftsforstyrrelser de næste dage.

Styrelsen sætter sager om kompensation som følge af SAS-strejken i bero

Som følge af pilotstrejken hos SAS i foråret 2019 har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtaget en række klager over SAS vedrørende manglende udbetaling af kompensation. Der er nu anlagt sager ved domstolen om dette spørgsmål. Styrelsen vil afvente udfaldet af sagerne ved domstolen og sætter derfor behandlingen af modtagne klager i bero.

Flypassagerrettigheder ved aflysning på grund af strejke

Som følge af strejke i SAS er flere af SAS’ flyafgange blevet aflyst. Berørte passagerer bør derfor være opmærksom på de europæiske flypassagerrettigheder ved flyaflysning, der bl.a. foreskriver, at passagerer har ret til enten at få refunderet flybilletten eller få omlagt rejsen.

Passagerrettigheder og forbuddet mod flyvning med Boeing 737 MAX 8

Den 12. marts 2019 valgte det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA at suspendere al flyvning med flytypen Boeing 737 MAX 8 i europæisk luftrum. Det skete som følge af flystyrtet i Etiopien den 17. marts 2019, hvor det forulykkede fly var af denne flytype. Som udgangspunkt kan flyveforbuddet for alle Boeing 737 MAX 8 fly i Europa anses for at være en usædvanlig omstændighed. Passagerer har dermed ikke mulighed for at opnå kompensation som følge af eventuelle forsinkelser eller aflysninger forårsaget af flyveforbuddet. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Luftfartsselskabet British Midland Regional Limited under konkursbehandling

British Midland Regional Limited, også kendt som Flybmi, har den 16. februar 2019 indgivet konkursbegæring og indstillet alle flyvninger. Læs her hvordan du som flypassager er stillet i forhold til købte rejser eller tilgodehavender hos Flybmi.