Luftfartsselskabet Primera Air erklærer sig konkurs

Luftfartsselskabet Primera Air har i dag erklæret sig konkurs. Det betyder, at selskabet har indstillet alle sine flyvninger pr. 2. oktober 2018. Læs her, hvordan du er stillet i forhold til købt rejse eller tilgodehavender.

Styrelsen skærper praksis vedr. politianmeldelser af flyselskaber

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fremover fastholde sin politianmeldelse af et flyselskab, hvis selskabet ikke har overholdt fristen for udbetaling af kompensation til flypassageren – også selvom kompensationen efterfølgende udbetales. Den ændrede praksis skal tilskynde flyselskaberne til at betale kompensationen inden for fristen.

EU dom ændrer flypassagerers adgang til kompensation i forbindelse med strejker

En dom fra EU-Domstolen har afgjort, at flypersonalets strejke eller sygefravær som følge af en uventet meddelelse om omstrukturering, ikke udgør en usædvanlig omstændighed. Det betyder, at det i sådanne tilfælde ikke er muligt for luftfartsselskabet at blive undtaget fra pligten til at udbetale kompensation i tilfælde af et flys aflysning eller lange forsinkelse.

Aflyst fly på grund af strejke – læs om dine rettigheder her

Hvis du oplever, at dit fly bliver aflyst som følge af en strejke, har du som udgangspunkt ret til valget mellem refusion af flybilletten eller omlægning af rejsen. Du har dog ikke ret til kompensation. Læs mere om refusion, omlægning, overnatning, forplejning og kompensation her.

Højesteretsdom ændrer reglerne for kompensation ved pakkerejser

Højesteret har d. 23. januar 2018 afsagt dom med betydning for kompensation ved pakkerejser. Fremover vil pakkerejsende, som oplever en flyforsinkelse på mindst 3 timer ved ankomst, ikke blive kompenseret efter både pakkerejseloven og passagerrettighedsforordningen.