Højesteretsdom ændrer reglerne for kompensation ved pakkerejser

Højesteretsdom ændrer reglerne for kompensation ved pakkerejser

Højesteret har d. 23. januar 2018 afsagt dom med betydning for kompensation ved pakkerejser. Fremover vil pakkerejsende, som oplever en flyforsinkelse på mindst 3 timer ved ankomst, ikke blive kompenseret efter både pakkerejseloven og passagerrettighedsforordningen.
Højesteret har fundet, at flypassagerer vil blive overkompenseret, hvis de udover kompensation efter pakkerejseloven, også modtager den fulde kompensation efter passagerrettighedsforordningen. Afgørelsen er en omgørelse af Østre Landsrets afgørelse fra januar 2017.

Flyselskabet er derfor berettiget til efter at trække det beløb, som rejsearrangøren har udbetalt efter pakkerejsereglerne, fra den kompensation, selskabet skal udbetale.

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har som grundlæggende princip, at praksis indrettes efter domme afsagt ved Landsretterne, Højesteret og EU-Domstolen. Derfor ændrer styrelsen sin praksis ved behandling af klager efter passagerrettighedsforordningen som følge af Højesteretsdommen. Praksisændringen gælder for rejser foretaget den 23. januar 2018 og derefter.