Snestorm rammer store dele af Europa!

Snestorm og stærk blæst i Europa i weekenden har medført, at visse planlagte flyvninger til og fra Danmark ikke kan gennemføres - læs mere her.

Snestorm og stærk blæst i Europa i weekenden har medført, at visse planlagte flyvninger til og fra Danmark ikke kan gennemføres. Hvis snestormen har gjort, at dit luftfartsselskab aflyser din afgang eller hvis din afgang er forsinket med mere end to timer, skal dit luftfartsselskab give dig en skriftlig meddelelse om dine rettigheder.

Er din flyafgang forsinket, skal dit luftfartsselskab tilbyde dig:

  •  Forplejning i ventetiden og hotelophold hvis afgangen er forsinket til dagen efter
  •  Refusion af billetprisen hvis afgangen er forsinket mindst 5 timer og du vælger at afbryde din rejse

Er din flyafgang aflyst, skal dit luftfartsselskab tilbyde dig:

  •  Valget mellem refusion af billetprisen eller omlægning af rejsen
  • Forplejning og hotelophold hvis du først kan rejse dagen efter

Kompensation

Lange forsinkelser eller aflysninger som følge af vejrforhold betragtes som en usædvanlig omstændighed. Dette betyder, at du ikke er berettiget til at modtage kompensation.

Du kan læse mere om dine rettigheder (http://flypassager.dk/Passagerrettigheder).

Har du ikke fået, hvad du er berettiget til, kan du klage. Du skal altid først klage til det luftfartsselskab, du har – eller skulle have – fløjet med. Du kan få din sag behandlet hos den myndighed, som din rejse hører under, hvis du ikke tilfreds med selskabets svar, eller du ikke har fået svar på din klage inden for 6 uger. Hvis du rejste – eller skulle være rejst – fra Danmark kan du klage gratis til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (https://klage.flypassager.dk/). Hvis du rejste – eller skulle være rejst – til Danmark fra et ikke-EU-land med et EU-luftfartsselskab, kan du ligeledes klage gratis til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (https://klage.flypassager.dk/). For yderligere oplysninger om hvem, du kan klage til se her (https://klage.flypassager.dk/).