Hvad må din håndbagage ikke indeholde?

Skydevåben

Du må ikke i din håndbagage medbringe skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler.
Skydevåben omfatter blandt andet:

 • Alle typer skydevåben, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer
 • Legetøjspistoler, kopier og efterligninger af skydevåben
 • Komponenter til skydevåben bortset fra kikkertsigter
 • Trykluft- og CO2–skydevåben, f.eks. luftpistoler, pellet guns, luftrifler og skydevåben, der affyrer stålkugler
 • Signalpistoler og startpistoler
 • Buer, armbrøster og pile
 • Geværer, som affyrer harpuner og spyd
 • Slynger og slangebøsser


Skydevåben i din indskrevne bagage

Hvis du har en gyldig våbentilladelse, kan du få tilladelse til at medbringe skydevåben i din indskrevne bagage.

Det er luftfartsselskabet, der skal give tilladelse til, at du kan medbringe et våben. Du skal derfor kontakte selskabet inden afrejse – og helst i god tid.

På afrejsedagen, skal du desuden møde op i lufthavnen i god tid, så luftfartsselskabet kan kontrollere din tilladelse samt registrere våbnet.

I forbindelse med kontrol af din våbentilladelse, vil personalet samtidigt kontrollere, at du har pakket dit våben og ammunition efter reglerne:

 • Våben og ammunition skal indskrives som bagage ved check-in
 • Våbnet må ikke være ladt
 • Om muligt skal våbnet være adskilt og pakket i forskellige stykker bagage
 • Ammunition skal være pakket i originalemballagen og separat fra våbnet i en særskilt kuffert
 • Ammunition må ikke overskride en nettovægt på 5 kg.