Hvad må din håndbagage ikke indeholde?

Spidse og skarpe genstande

Du må ikke medbringe spidse og skarpe genstande i din håndbagage.
Spidse og skarpe genstande omfatter blandt andet:
  • Genstande, som er udformet til at hugge, f.eks. store og små økser og kødøkser
  • Isøkser og issyle
  • Barberblade
  • Hobbyknive
  • Knive med en bladlængde på mere end 6 cm
  • Sakse med en bladlængde på mere en 6 cm målt fra omdrejningspunktet
  • Kampsportsudstyr med skarpe eller spidse kanter
  • Sværd og sabler

Bemærk: du må gerne medbringe spidse og skarpe genstande i din indskrevne bagage.

Bagagereglerne kan variere

De europæiske bagageregler er ikke nødvendigvis de samme som reglerne i lande uden for EU. Herudover kan reglerne variere inden for EU, da nogle lande har udarbejdet særregler, der er strammere end det fælleseuropæiske regelsæt. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må medbringe en specifik spids eller skarp genstand, er det derfor en god ide at forhøre dig hos både dit luftfartsselskab og den lufthavn, du skal rejse fra og til.