Hvilke skader er omfattet?

I følge europæiske regler, har du krav på erstatning fra luftfartsselskabet, hvis der er sket en skade i forbindelse med din flyrejse, som kan opgøres økonomisk (f.eks. tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter ved mistet bagage). Nedenfor kan du læse mere om, hvilke skader der er omfattet af reglerne.

Bagageforsinkelse

Hvis din bagage er blevet forsinket, har du krav på erstatning fra luftfartsselskabet. Dette med mindre selskabet har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå forsinkelsen. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er max 1.131 SDR (ca. kr. 9.640).

Ødelagt eller mistet bagage

Hvis din bagage er blevet væk eller ødelagt i forbindelse med en flyrejse, har du krav på erstatning fra luftfartsselskabet. Erstatningsansvaret for bagage er begrænset til 1.131 SDR (ca. kr. 9.640).

Bemærk: Erstatningsgrænsen for indskreven bagage kan være højere, hvis der tegnet en særlig bagageforsikring hos luftfartsselskabet ved bestilling af rejsen.

Personskade

Luftfartsselskabet skal betale erstatning for personskader, op til 113.000 SDR (ca. kr. 971.619). I følge reglerne har luftfartselskabet et såkaldt objektivt ansvar. det vil det sige, at selskabet skal betale erstatning, selv om det ikke har begået fejl. For skader over 113.000 SDR skal luftfartsselskabet ikke betale erstatning, hvis det kan bevise, at det ikke har handlet uagtsomt eller på anden måde bærer ansvaret for skaden.

Luftfartsselskabet skal ved skader udbetale et forskud til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov inden 15 dage efter, at det er fastslået, hvem der er den erstatningsberettigede person. I tilfælde af dødsfald kan dette forskud ikke være mindre end 16.000 SDR (ca. kr. 137.574).

Bemærk: SDR (Special Drawing Rights) er Den Internationale Valutafond's (IMF's) regningsenhed, som blandt andet benyttes medlemslande ved afregning af økonomiske mellemværender. SDR er baseret på et fast antal enheder af valutaerne euro, japanske yen, pund sterling og US-dollar.

Læs mere om, hvordan du gør krav på erstatning fra luftfartsselskabet