Luftfartens Handicapråd

Rådet arbejder for at skabe bedre vilkår for flypassagerer med handicap. Rådet beskæftiger sig med flyrejser i Danmark såvel som med danske selskaber i udlandet.
Det er Luftfartens Handicapråds opgave at få alle aktører inden for luftfarten til aktivt at undersøge mulighederne for nye initiativer, der kan forbedre de handicappets vilkår. Det gælder tilgængelighed og assistance såvel som service i forbindelse med flyrejser. Blandt aktørerne kan nævnes: myndigheder, flyselskaber, lufthavne, handlingsselskaber, rejsebureauer samt told- og politimyndigheder.

På baggrund af idèudveksling mellem rådets medlemmer, nås der frem til fælles anbefalinger. Rådet har ligeledes til opgave at informere respektive aktører om muligheder og begrænsninger for flypassagerer med reduceret mobilitet – f.eks. om nye EU-initiativer og deres implementering i Danmark.

Udvalget afholder to årlige møder - normalt juni og december.

Rådets sammensætning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er formand for rådet, og følgende organisationer/virksomheder/myndigheder er inviteret til at deltage i udvalget:
  • Danske Handicaporganisationer
  • Luftfartsselskaberne
  • Rejsearrangørerne
  • Handlingsselskaberne
  • Københavns Lufthavne A/S
  • Billund Lufthavn
  • DANSAM (sammenslutningen af danske lufthavne)
  • Politiet, Station 6, Københavns Lufthavn Kastrup
  • Toldvæsenet, Københavns Lufthavn Kastrup