Planlæg flyrejsen

Nedenfor kan du læse mere om, hvad du som handicappet eller bevægelseshæmmet bør oplyse lufthavnen og luftfartsselskabet om inden flyrejsen.

Hvis du har behov for assistance

Har du behov for særlig assistance i lufthavnen eller ombord på flyet, skal du gøre opmærksom på dette allerede ved bestilling af rejsen. 

Det gælder f.eks., hvis du:

  • Har behov for hjælp til at komme til og fra flyet
  • Har behov for hjælp til at komme ombord
  • Benytter kørestol
  • Har behov for at medbringe en iltflaske i flyet
  • Medbringer en førerhund
  • Har nedsat syn eller hørelse
  • Lider af en eller anden form for fødevareallergi
     
Hvis du bestiller assistance, bør du på rejsedagen møde op i god tid ved lufthavnens ankomstmødested eller check-in. Personalet kan være behjælpeligt med assistance gennem sikkerhedskontrollen og ud til flyet - enten i kørestol eller i el-bil. Mere information kan fås ved henvendelse til lufthavn og luftfartsselskab.


Hvis du medbringer kørestol

Når du bestiller en flyrejse, bør du så hurtigt som muligt - og senest 48 timer inden afrejse - gøre luftfartsselskab eller rejsearrangør opmærksom på, at du er kørestolsbruger, da der er begrænset plads i flyets lastrum. Størrelsen og vægten på kørestolen kan derfor betyde, at man ikke kan komme med en specifik flytype eller, at der ikke er plads til kørestolen på en specifik afgang. Der skal derfor opgives størrelse og vægt på kørestolen ved bestilling af flyrejsen, og det er således vigtigt at kontakte luftfartsselskabet i god tid, for at høre om det er muligt at medbringe en kørestol på den ønskede afgang. Desuden er der særlige regler omkring kørestoles batterier – læs nedenfor.

Elektriske kørestole må ikke tages med i flyets kabine, men skal i stedet afleveres ved gaten eller checkes ind sammen med den øvrige bagage. Under flyvningen vil kørestolen være placeret i flyets lastrum. Læs evt. mere om bagagereglerne for elektronisk udstyr. For at mindske risikoen for skader på kørestolen, er det en god idé at afmontere alle løse dele, inden du overgiver kørestolen til luftfartsselskabet.

Vær gerne opmærksom på, at det i de fleste lufthavne er muligt at låne en gratis kørestol fra ankomst til lufthavnen og til ombordstigning, men hvilken form for kørestol, der kan lånes, varierer meget, så ved særlige behov kan det være relevant at søge mere information ved henvendelse til den pågældende lufthavn.

Særligt om kørestoles batterier

Afhængig af, hvilken type batteri, der findes i el-kørestolen, er der forskellige forholdsregler, som man skal være opmærksom på.

IATA (International Air Transport Association) regulerer farligt gods og reglerne for transport af batterier til kørestole kan findes på deres hjemmeside

Kørestole med tørbatteri eller gelebatteri (dry battery/non-spillable battery): Batterierne anses for at være ufarlige og er godkendt til transport i flyets kabine uden restriktioner. Batteriet skal dog kobles fra eller eventuelt fjernes - hvis kørestolen er designet således, at det er let at fjerne.

Kørestole med gammeldags ”våd/syre”-batterier (wet cell battery): Batteriet skal kobles helt fra og eventuelt også fjernes fra kørestolen og placeres i en særlig boks, afhængig af flytype. Der er også en række krav til opbevaringen af batteriet.

Kørestole med Lithiumbatteri: Batteriet skal kobles helt fra og tages med ind i flykabinen, og der stilles krav om dokumentation på, at batteriet er godkendt til flytransport og til, at batteriet er beskyttet mod kortslutning og skade under transporten. Desuden er der begrænsninger på batteriets størrelse – max 300 Wh, eller hvis kørestolen er designet til to batterier, så max 160 Wh pr. stk. Der må derudover også medbringes et reservebatteri på max 300 Wh eller to reservebatterier på max 160 Wh. Medbringes der reservebatterier skal de også tages med ind i flykabinen.

Det enkelte luftfartsselskab kan, af hensyn til sikkerheden, til enhver tid vælge at have skrappere krav, hvorfor det er vigtigt at kontakte luftfartsselskabet så hurtigt som muligt, forud for bestilling af flyrejsen.

 

Relevante links:

IATA's hjemmeside for farligt baggage (engelsk) (nyt vindue)

IATA's hjemmeside for dokumentation for farligt baggage (engelsk) (nyt vindue)

Farligt baggage medbragt af passagerer eller Cabin Crew (engelsk) (nyt vindue)

Hvis du medbringer førerhund

Det er vigtigt, at du allerede ved bestilling af flyrejsen oplyser, hvis du rejser med en førerhund. Reglerne for hundeledsagelse er forskellige for de enkelte luftfartsselskaber. Hunden får dog i de fleste tilfælde lov til at rejse med føreren i flykabinen og behøver ikke at sidde i et bur. 

Det koster ikke ekstra at medbringe en førerhund hos et EU-luftfartsselskab, og førerhunden tæller ikke med i den samlede vægt af bagagen. 

Som for alle andre dyretransporter er det ejerens ansvar at undersøge, hvilke regler der gælder i det land, hvortil hunden skal medtages. Derudover skal ejeren undersøge, hvilke vaccinationer hunden skal have på forhånd og hvilke karantæneregler, som er gældende i det pågældende land. Passagerer med ledsagerhund får almindeligvis lov til at gå ind i flyet før de øvrige passagerer.