Passagerrettigheder og forbuddet mod flyvning med Boeing 737 MAX 8

Den 12. marts 2019 valgte det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur EASA at suspendere al flyvning med flytypen Boeing 737 MAX 8 i europæisk luftrum. Det skete som følge af flystyrtet i Etiopien den 17. marts 2019, hvor det forulykkede fly var af denne flytype. Som udgangspunkt kan flyveforbuddet for alle Boeing 737 MAX 8 fly i Europa anses for at være en usædvanlig omstændighed. Passagerer har dermed ikke mulighed for at opnå kompensation som følge af eventuelle forsinkelser eller aflysninger forårsaget af flyveforbuddet. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i den enkelte sag.

Luftfartsselskabet British Midland Regional Limited under konkursbehandling

British Midland Regional Limited, også kendt som Flybmi, har den 16. februar 2019 indgivet konkursbegæring og indstillet alle flyvninger. Læs her hvordan du som flypassager er stillet i forhold til købte rejser eller tilgodehavender hos Flybmi.

Luftfartsselskabet Primera Air erklærer sig konkurs

Luftfartsselskabet Primera Air har i dag erklæret sig konkurs. Det betyder, at selskabet har indstillet alle sine flyvninger pr. 2. oktober 2018. Læs her, hvordan du er stillet i forhold til købt rejse eller tilgodehavender.

Styrelsen skærper praksis vedr. politianmeldelser af flyselskaber

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil fremover fastholde sin politianmeldelse af et flyselskab, hvis selskabet ikke har overholdt fristen for udbetaling af kompensation til flypassageren – også selvom kompensationen efterfølgende udbetales. Den ændrede praksis skal tilskynde flyselskaberne til at betale kompensationen inden for fristen.

EU dom ændrer flypassagerers adgang til kompensation i forbindelse med strejker

En dom fra EU-Domstolen har afgjort, at flypersonalets strejke eller sygefravær som følge af en uventet meddelelse om omstrukturering, ikke udgør en usædvanlig omstændighed. Det betyder, at det i sådanne tilfælde ikke er muligt for luftfartsselskabet at blive undtaget fra pligten til at udbetale kompensation i tilfælde af et flys aflysning eller lange forsinkelse.