Om flypassager.dk

Flypassager.dk er en hjemmeside under Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen. Formålet med siden er, at informere flypassagerer om deres rettigheder og om reglerne vedrørende bagage.

Som en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, er det Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgave at skabe grundlag for sikker civil luftfart, blandt andet ved at håndhæve sikkerhedsreglerne i forhold til bagage.

Derudover behandler styrelsen klager, hvor flypassagerer mener, at deres passagerrettigheder ikke er overholdt i henhold til de fælleseuropæiske regler.