Ulovlige genstande

Sidst opdateret 23/06/2020
Nedenfor kan du læse mere om de ting, der er ulovlige at medbringe i din håndbagage.

Du må ikke medbringe elektrochokapparater i din håndbagage. Elektrochokapparater omfatter blandt andet:

 • Elektrochokpistoler, tasere og elektrochokstave
 • Apparater til at lamme og aflive dyr
 • Lammende og bedøvende kemikalier, gasser og spray, f.eks. mace, peberspray, capsicumspray, tåregas, syreholdig spray og dyreafskrækningsspray
 

Du må ikke i din håndbagage medbringe skydevåben og andre anordninger til affyring af projektiler.

 

Skydevåben omfatter blandt andet:

 • Alle typer skydevåben, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer
 • Legetøjspistoler, kopier og efterligninger af skydevåben
 • Komponenter til skydevåben bortset fra kikkertsigter
 • Trykluft- og CO2–skydevåben, f.eks. luftpistoler, pellet guns, luftrifler og skydevåben, der affyrer stålkugler
 • Signalpistoler og startpistoler
 • Buer, armbrøster og pile
 • Geværer, som affyrer harpuner og spyd
 • Slynger og slangebøsser

Skydevåben i din indskrevne bagage

Hvis du har en gyldig våbentilladelse, kan du få tilladelse til at medbringe skydevåben i din indskrevne bagage.

Det er luftfartsselskabet, der skal give tilladelse til, at du kan medbringe et våben. Du skal derfor kontakte selskabet inden afrejse – og helst i god tid.

På afrejsedagen, skal du desuden møde op i lufthavnen i god tid, så luftfartsselskabet kan kontrollere din tilladelse samt registrere våbnet.

I forbindelse med kontrol af din våbentilladelse, vil personalet samtidigt kontrollere, at du har pakket dit våben og ammunition efter reglerne:

 
 • Våben og ammunition skal indskrives som bagage ved check-in
 • Våbnet må ikke være ladt
 • Om muligt skal våbnet være adskilt og pakket i forskellige stykker bagage
 • Ammunition skal være pakket i originalemballagen og separat fra våbnet i en særskilt kuffert
 • Ammunition må ikke overskride en nettovægt på 5 kg.
   

Du må ikke medbringe værktøj og stumpe genstande i din håndbagage.

 

Værktøj omfatter blandt andet:

 • Koben
 • Bor og borehoveder, herunder batteridrevne boremaskiner
 • Værktøjer med et blad på mere end 6 cm, f.eks. en skruetrækker eller mejsel
 • Save, herunder batteridrevne save
 • Blæselamper
 • Bolt- og sømpistoler

 

Stumpe genstande omfatter blandt andet:

 • Baseball- og softballbat
 • Køller og stave, f.eks. totenschlægere, knipler og politistave
 • Kampsportsudstyr

 

Bemærk: Du må gerne medbringe værktøj og stumpe genstande i din indskrevne bagage.

Du må ikke medbringe spidse og skarpe genstande i din håndbagage.Spidse og skarpe genstande omfatter blandt andet:

 

 • Genstande, som er udformet til at hugge, f.eks. store og små økser og kødøkser
 • Isøkser og issyle
 • Barberblade
 • Hobbyknive
 • Knive med en bladlængde på mere end 6 cm
 • Sakse med en bladlængde på mere en 6 cm målt fra omdrejningspunktet
 • Kampsportsudstyr med skarpe eller spidse kanter
 • Sværd og sabler

 

Bemærk: du må gerne medbringe spidse og skarpe genstande i din indskrevne bagage.

Eksplosive og brændbare stoffer må ikke medbringes hverken i håndbagage eller den indskrevne bagage. Eksplosive og brændbare stoffer omfatter blandt andet:

 

 • Ammunition (læs mere om reglerne for ammunition under Skydevåben)
 • Fænghætter
 • Detonatorer og lunter/spræng- og tændsnore/brandrør
 • Miner, granater og andre militære eksplosivstofmagasiner
 • Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
 • Røgbomber og røgpatroner
 • Dynamit, krudt og plastiske sprængstoffer
 • Tændstikker, der kan stryges på alle overflader, cigarlightere samt såkaldte Stormlightere (Blue Flame) (læs mere om lightere nedenfor)
 • Der må heller ikke medbringes kopier eller efterligninger af eksplosive genstande.

 

Bemærk: Vær opmærksom på, at en overtrædelse af reglerne kan udløse både bøde og retsforfølgelse i henhold til Straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorloven.

Lightere

Lightere må hverken bæres i håndbagage eller den indskrevne bagage.

Du må gerne medbringe én "almindelig" lighter pr. person, men du skal bære den på dig, f.eks. i en jakkelomme. Hvis du vil medbringe en genopfyldelig lighter, skal al væske i lighteren være absorberet. I sikkerhedskontrollen skal du lægge lighteren i en sparat bakke, så sikkerhedspersonalet kan kontrollere, at den lever op til reglerne.

 

Du må ikke medbringe tændstikker, der kan stryges på alle overflader, cigarlightere eller de såkaldte Stormlightere (Blue Flame).