Erstatning ved skader

Sidst opdateret 16/11/2021
Skader på f.eks. bagage i forbindelse med en flyrejse reguleres i de danske erstatningsregler og i EU-Forordning nr. 889/2002 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

Hvis der er sket en skade

Sidst opdateret 16/11/2021
Hvis der er sket en skade med eksempelvis din bagage i forbindelse med en flyrejse, og skaden kan opgøres økonomisk, har du krav på erstatning fra flyselskabet.

Hvis der er sket en skade med eksempelvis din bagage i forbindelse med en flyrejse, og skaden kan opgøres økonomisk, har du krav på erstatning fra flyselskabet. Du skal derfor henvende dig til flyselskabet om din skade. 

Erstatningsreglerne gælder for flyvninger med danske flyselskaber og andre EU-flyselskaber, uanset hvor i verden, de flyver. Erstatningsreglerne gælder også for flyvninger med ikke EU-flyselskaber på følgende ruter: 


  • Danmark og Grønland og mellem Danmark og Grønland (indenrigs)
  • Mellem Danmark/Grønland og lande, der har tiltrådt Montreal-konventionen (udenrigs)
  • Mellem Danmark/Grønland og lande, der hverken har tiltrådt Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen (udenrigs)I forbindelse med de nævnte udenrigsflyvninger er passageren dog ikke sikker på at få forskudsbetaling, da betalingen afhænger af de nationale bestemmelser, der gælder for pågældende flyselskab. Trafikstyrelsen kan oplyse, hvilke lande der har tiltrådt de omhandlede konventioner.

Flyvninger, der ikke omfattet af samtlige regler

Der er dele af erstatningsreglerne, som ikke er gældende på følgende flyvning:

 

  • Flyvninger med ikke EF-flyselskaber mellem Danmark og lande, der alene har tiltrådt Warszawa-konventionen (og ikke Montreal-konventionen)
  • Flyvninger med flyselskaber hjemmehørende på Færøerne

Hvem skal du klage til?

Sidst opdateret 16/11/2021
Klager over skader kan kun påklages til flyselskabet.
Ved skade på indskreven bagage skal du sende klagen inden 7 dage, mens du ved en bagageforsinkelse skal klage inden 21 dage. Det gælder fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren. 

Ved personskade skal du sende klagen til flyselskabet hurtigst muligt.

Bemærk, hvis du ikke er tilfreds med selskabets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene. Du kan også rette henvendelse til Forbruger Europa for yderligere rådgivning.