Hvad må din håndbagage ikke indeholde?

Bagageregler

Inden for EU er der fastsat regler for, hvilke genstande der må medbringes på en flyrejse. Reglerne fremgår i EU kommissionens gennemførelsesforordning 2015/1998.

For at sikre at reglerne overholdes, bliver alle flypassagerer og deres bagage tjekket ved en sikkerhedskontrol, inden de får lov at komme ind på lufthavnens afspærrede område (transithallen).

I Danmark er det politiet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som står for at håndhæve bagagereglerne. For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vedkommende betyder det, at styrelsen bl.a. godkender og fører tilsyn med, at sikkerhedskontrollen udføres i overensstemmelse med reglerne.

Bagagereglerne kan variere

De europæiske bagageregler er ikke nødvendigvis de samme som reglerne i lande uden for EU. Herudover kan reglerne variere inden for EU, da nogle lande har udarbejdet særregler, der er strammere end det fælleseuropæiske regelsæt.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må medbringe en specifik genstand, er det derfor en god ide at forhøre dig hos både dit luftfartsselskab og den lufthavn, du skal rejse fra og til.