Handicaprettigheder

Nedenfor kan du læse mere om handicappedes rettigheder ved flyrejser. Rettighederne er gældende inden for hele EU og fremgår i sin fulde form i EU forordning 1107/ 2006 og i BL-20 af 16. december 2013.


Muligheden for at rejse

Handicappede og bevægelseshæmmede personer har ret til at rejse på samme vilkår som alle andre borgere. En handicappet må derfor ikke nægtes adgang til at rejse som følge af deres handicap eller bevægelseshæmning, medmindre der er tale om en decideret sikkerhedsrisiko, som i så fald begrundes.

Assistance i lufthavnen

Handicappede og bevægelseshæmmede personer har ret til at få assistance både i lufthavnen og ombord på flyet.

Hjælpen, der ydes i lufthavne, bør blandt andet gøre det muligt for handicappede og bevægelseshæmmede personer at bevæge sig fra et nærmere angivet ankomstmødested i en lufthavn til et fly og fra flyet til et nærmere angivet udgangsmødested i lufthavnen, herunder at gå om bord og gå fra borde. Hjælpen bør tilrettelægges således, at afbrydelse og forsinkelse undgås.

Indretning af lufthavnen

Ved fastlæggelse af, hvordan nye lufthavne og terminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør forvaltningsorganet så vidt muligt tage hensyn til handicappede og bevægelseshæmmede personers behov. Ligeledes bør luftfartsselskaber så vidt muligt tage hensyn til disse behov, når de fastlægger, hvordan nye og ombyggede fly skal indrettes.

Information i lufthavnen

Alle væsentlige oplysninger til luftfartspassagerer bør formidles på alternative måder, som er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede personer, og bør mindst være på de sprog, der er til rådighed for andre passagerer.

Erstatning af ødelagte hjælpemidler

Såfremt kørestole eller andre hjælpemidler beskadiges under transporten, bør der udbetales erstatning til ejeren af hjælpemidlet efter bestemmelserne i international lovgivning, fællesskabslovgivning og national lovgivning.

Mere information

På siden ’Planlæg rejsen’ finder du information om, hvad du bør oplyse lufthavnen og luftfartsselskabet om inden en flyrejse.