Flyforsinkelse

Hvis dit fly er blevet forsinket mindst 2-4 timer i afgang, kan du have krav på forplejning, mens du venter. Blev flyet forsinket mindst 3 timer i ankomst, kan du desuden have krav på kompensation. Læs mere nedenfor.

Forplejning

Er dit fly blevet forsinket mindst 2-4 timer i afgang, skal luftfartselskabet tilbyde dig rimelig forplejning (mad og drikke), mens du venter på dit fly. Du kan desuden have krav på et eventuelt hotelophold og transport mellem hotel og lufthavn, hvis overnatning bliver nødvendig.

Retten til forplejning indtræder efter:
 • 2 timers forsinkelse i afgang for flyvninger under 1.500 km
 • 3 timers forsinkelse i afgang for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger mellem 1.500 og 3.500 km uden for EU
 • 4 timers forsinkelse i afgang for flyvninger, som er længere end 3.500 km og uden for EU

Hvis luftfartsselskabet ikke har tilbudt dig forplejning, og du står i en dansk lufthavn, kan du som tommelfingerregel regne med, at du kan købe mad og drikke (ikke alkohol) for:
 • Morgenmad: 80-100 kr.
 • Frokost: 100-125 kr.
 • Aftensmad: 125-150 kr.
(ovenstående beløb er pr. passager)

Husk: du skal gemme kvitteringerne for de indkøb, du har foretaget, så du efterfølgende kan dokumentere dine udgifter.

Bemærk: Ved en forsinkelse på mindst 5 timer i afgang, kan du desuden vælge at afbryde rejsen og få refunderet billetprisen. Ved en forsinkelse har du ikke krav på en omlægning af rejsen.

   

Kompensation

Bliver du 3 timer eller mere forsinket i ankomst til din destination, så kan du have krav på kompensation. Dette med mindre, forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder, som eksempelvis uvejr, strejke, fabrikationsfejl på flyet eller sygdom blandt kabine- eller cockpitpersonale.

Kompensationen beløber sig til mellem 250 og 600 euro - alt efter hvor langt og hvortil du rejser:
 • 250 euro for flyvninger under 1.500 km
 • 400 euro for flyvninger over 1.500 km inden for EU, og for flyvninger på mellem 1.500 og 3.500 km
 • 600 euro for flyvninger, som ikke falder ind under ovenstående
(ovenstående beløb er pr. passager)


Bemærk:
Det er en forudsætning, at du har en bekræftet reservation til den aktuelle flyafgang, og at du er til stede ved check-in og boarding i rette tid. I visse tilfælde kan flyselskabet reducere din kompensation med 50%, afhængig af, hvor langt du flyver, og hvor hurtigt du kommer frem.


Er din rejse omfattet af passagerrettighederne?

Inden du gør krav på kompensation og/eller refusion skal du sikre dig, at din rejse er omfattet de europæiske regler på området. Din rejse er omfattet, hvis:

 • Du rejste fra en hvilken som helst lufthavn i EU eller
 • Du ankom til EU med et EU luftfartselskab

Læs mere om, hvordan du gør krav på refusion og/eller kompensation