Klag til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

For at kunne få din klage behandlet hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, skal du først have klaget direkte til luftfartsselskabet.

Du klager til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved at udfylde en digital klageformular.

Før du starter din klage, skal du have følgende klar:

  • NemID
  • Flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
  • Korrespondance med luftfartsselskabet vedr. klage (f.eks. e-mail, breve mv.)
  • Kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (f.eks. mad og drikke)
  • Underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af en andre  (find skabelon nedenfor)
  • Navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående. Dokumenter til vedhæftning må max fylde 10 MB pr. fil.

Procedure for sagsbehandling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler din klage i henhold til EU Forordning 261/2004, der fastsætter flypassagerers rettigheder, herunder blandt andet retten til kompensation ved aflyste eller forsinkede flyafgange og ved boardingafvisning. 

Behandlingen vil resultere i en afgørelse, der bliver sendt til dig og luftfartsselskabet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen behandler din sag indenfor 5 måneder. der kan dog undervejs opstå et behov for yderligere oplysninger eller dokumentation fra dig eller luftfartsselskabet. Styrelsens afgørelse er endelig og kan ikke påklages til andre myndigheder.

Får du medhold i klagen, skal selskabet inden 4 uger udbetale kompensation og/eller refusion. Har du ikke har hørt fra selskabet efter 4 uger, kan du give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besked. Styrelsen vil herefter vurdere, hvorvidt selskabet skal indberettes til anklagemyndigheden for manglende overholdelse af afgørelsen. Dette kan resultere i en bødestraf til selskab.

Er parterne uenige i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelse, kan de indbringe sagen for domstolen.

Gå til digital klageformular