Statistik over klagesager

Nedenstående tabel viser antal og udfald af de klagesager, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedrørende flypassagerrettigheder fra 2013-2018.

Sagerne er registreret i forhold til det tidspunkt, de er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen opdaterer tallene en gang om måneden, og under tabellen fremgår det, hvornår de senest er blevet opdateret.

2018

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Modtagne sager i alt:

976

1.638

2.333

2371

 2839

 1208

 

 

 

 

     

Sager, der er færdigbehandlet:

976

1.638

2.333

2184

2436

 499

Udfaldet af disse sager:

 

 

 

     

     Klager, der har fået medhold

37

327

452

183

 198

 33

     Klager, der har fået delvist medhold

3

14

22

36

 20

 1

     Klager, der ikke har fået medhold

370

362

313

285

 427

 9

     Luftfartsselskabet har frivilligt betalt godtgørelse

196

291

630

838

 925

 262

     Sager, der er oversendt til anden myndighed

182

315

442

109

 45

 8

     Sager, der er afvist til behandling

188

329

474

733

 821

 186

 

 

 

 

     

Sager der fortsat er under behandling:

0

0

0

0

 0

 709

Senest opgjort den 6. juni 2018

TabelforklaringKlager har fået medhold:

Denne kategori indeholder sager, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet klager fuldt medhold i sin klage.Klager har fået delvist medhold:

Indeholder de sager, hvor klager har fået delvist medhold i sin klage. Det kan f.eks. betyde, at klager kun har fået medhold i sit krav om refusion men ikke kompensation.Klager har ikke fået medhold:

Kategorien indeholder de sager, hvor klager ikke har fået medhold i nogen dele af sin klage.Luftfartsselskabet har frivilligt betalt godtgørelse:

Indeholder de sager, hvor luftfartsselskabet frivilligt har valgt at betale en godtgørelse, som klager har accepteret, inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nået at træffe sin afgørelse i sagen.Sagen er oversendt til en anden myndighed:


Kategorien omfatter de sager, der i passagerrettighederne inden for luftfart skal behandles af et andet lands luftfartsmyndighed.Sagen er afvist til behandling:

Indeholder de sager:

  • Der ikke er omfattet af passagerrettighederne indenfor luftfart, herunder de der skal oversendes til andre danske myndigheder til behandling efter andre regelsæt, f.eks. Pakkerejsenævnet eller Forbrugerrådet.  
  • Hvor passageren ikke først har klaget til luftfartsselskabet
  • Hvor passageren ikke har indsendt de nødvendige oplysninger i sagen, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt om.Sager der fortsat er under behandling:


Kategorien omfatter sager, som endnu ikke er færdigbehandlet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der er nemlig en vis sagsbehandlingstid forbundet med hver klage, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager, da klagen bl.a. skal sendes i høring hos alle relevante parter. Herudover omfatter kategorien sager, som er genoptaget til behandling.

Sagerne er registreret i forhold til det tidspunkt, de er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer tallene en gang om måneden, og under tabellen fremgår det, hvornår de senest er blevet opdateret.