Statistik over klagesager

Nedenstående tabel viser antal og udfald af de klagesager, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget vedrørende flypassagerrettigheder fra 2013-2018.

Sagerne er registreret i forhold til det tidspunkt, de er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Styrelsen opdaterer tallene en gang om måneden, og under tabellen fremgår det, hvornår de senest er blevet opdateret.

2018

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Modtagne sager i alt:

976

1.638

2.333

2371

 2839

 1524

 

 

 

 

     

Sager, der er færdigbehandlet:

976

1.638

2.333

2184

2436

 739

Udfaldet af disse sager:

 

 

 

     

     Klager, der har fået medhold

37

327

452

183

 198

 52

     Klager, der har fået delvist medhold

3

14

22

36

 20

 1

     Klager, der ikke har fået medhold

370

362

313

285

 427

 50

     Luftfartsselskabet har frivilligt betalt godtgørelse

196

291

630

838

 925

 388

     Sager, der er oversendt til anden myndighed

182

315

442

109

 45

 8

     Sager, der er afvist til behandling

188

329

474

733

 821

 240

 

 

 

 

     

Sager der fortsat er under behandling:

0

0

0

0

 0

 785

Senest opgjort den 9. juli 2018

TabelforklaringKlager har fået medhold:

Denne kategori indeholder sager, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har givet klager fuldt medhold i sin klage.Klager har fået delvist medhold:

Indeholder de sager, hvor klager har fået delvist medhold i sin klage. Det kan f.eks. betyde, at klager kun har fået medhold i sit krav om refusion men ikke kompensation.Klager har ikke fået medhold:

Kategorien indeholder de sager, hvor klager ikke har fået medhold i nogen dele af sin klage.Luftfartsselskabet har frivilligt betalt godtgørelse:

Indeholder de sager, hvor luftfartsselskabet frivilligt har valgt at betale en godtgørelse, som klager har accepteret, inden Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har nået at træffe sin afgørelse i sagen.Sagen er oversendt til en anden myndighed:


Kategorien omfatter de sager, der i passagerrettighederne inden for luftfart skal behandles af et andet lands luftfartsmyndighed.Sagen er afvist til behandling:

Indeholder de sager:

  • Der ikke er omfattet af passagerrettighederne indenfor luftfart, herunder de der skal oversendes til andre danske myndigheder til behandling efter andre regelsæt, f.eks. Pakkerejsenævnet eller Forbrugerrådet.  
  • Hvor passageren ikke først har klaget til luftfartsselskabet
  • Hvor passageren ikke har indsendt de nødvendige oplysninger i sagen, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt om.Sager der fortsat er under behandling:


Kategorien omfatter sager, som endnu ikke er færdigbehandlet i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Der er nemlig en vis sagsbehandlingstid forbundet med hver klage, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen modtager, da klagen bl.a. skal sendes i høring hos alle relevante parter. Herudover omfatter kategorien sager, som er genoptaget til behandling.

Sagerne er registreret i forhold til det tidspunkt, de er modtaget i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opdaterer tallene en gang om måneden, og under tabellen fremgår det, hvornår de senest er blevet opdateret.