Hvad må din håndbagage ikke indeholde?

Bagageregler

EU har fastsat regler for, hvilke genstande der må medbringes på en flyrejse. Vær dog opmærksom på, at bagagereglerne i lande uden for EU ikke nødvendigvis er de samme, som de europæiske regler. Derudover kan reglerne også variere inden for EU, da nogle lande har udarbejdet særregler, der er strammere end det fælleseuropæiske regelsæt. Det er derfor altid en god idé at forhøre sig om de specifikke bagageregler hos både luftfartsselskabet samt den lufthavn, man skal rejse til og fra.

For at sikre, at reglerne overholdes, bliver alle flypassagerer og deres bagage tjekket i en sikkerhedskontrol, inden de får lov til at komme ind på lufthavnens afspærrede område (transithallen).

I Danmark er det politiet samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der står for at håndhæve bagagereglerne. For styrelsens vedkommende betyder det, at vi blandt andet godkender og fører tilsyn med, at sikkerhedskontrollen udføres i overensstemmelse med reglerne.