Erstatning

Hvis der er sket en skade med eksempelvis din bagage i forbindelse med en flyrejse, og skaden kan opgøres økonomisk, har du krav på erstatning fra luftfartsselskabet. Læs mere nedenfor.

Reglerne vedrørende erstatning er fastsat i den danske erstatningsansvarslov (lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018) samt i EU-Forordning nr. 889/2002 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker.

Erstatningsreglerne gælder for flyvninger med danske luftfartsselskaber og andre EF-luftfartsselskaber uanset, hvor de flyver i verden. Erstatningsreglerne gælder også for flyvninger med ikke EU-luftfartsselskaber på følgende ruter:

  • I Danmark og Grønland og mellem Danmark og Grønland (indenrigs)
  • Mellem Danmark/Grønland og lande, der har tiltrådt Montreal-konventionen (udenrigs)
  • Mellem Danmark/Grønland og lande, der hverken har tiltrådt Montreal-konventionen eller Warszawa-konventionen (udenrigs)


I forbindelse med de nævnte udenrigsflyvninger er passageren dog ikke sikker på at få forskudsbetaling, da betalingen afhænger af de nationale bestemmelser, der gælder for pågældende luftfartsselskab. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oplyse, hvilke lande der har tiltrådt de omhandlede konventioner.Bemærk: Der er dele af erstatningsreglerne, som ikke er gældende på følgende flyvning:  • Flyvninger med ikke EF-luftfartsselskaber mellem Danmark og lande, der alene har tiltrådt Warszawa-konventionen (og ikke Montreal-konventionen)
  • Flyvninger med luftfartsselskaber hjemmehørende på Færøerne


Læs mere om, hvilke skader, der er omfattet af reglerne