Hvordan gør du krav på erstatning?

Hvis du vil gøre krav på erstatning, skal du klage til luftfartsselskabet.

Ved personskade skal du sende klagen til luftfartsselskabet hurtigst muligt.

Ved skade på indskreven bagage skal du sende klagen inden 7 dage, mens du ved en bagageforsinkelse skal klage inden 21 dage. I begge tilfælde regnet fra den dag, hvor bagagen er stillet til rådighed for passageren.

Bemærk
: Hvis du ikke er tilfreds med selskabets afgørelse, kan du indbringe sagen for domstolene.