12 flyselskaber har fået frist for tilbagebetaling af refusion

Sidst opdateret 16/11/2020
12 flyselskaber har fået en frist for tilbagebetaling af refusion til passagerer.

Det er følgende flyselskaber, som har fået en frist:

 • Aegean Airlines
 • Air France
 • Brussels Arlines
 • easyJet
 • KLM
 • Lufthansa
 • Norwegian
 • Ryanair
 • Scandinavian Airlines System
 • TAP Portugal
 • Thai Airways
 • Vueling

Påbuddet blev sendt til selskaberne d. 13. oktober 2020.

 

Passagerer, som allerede har henvendt sig til deres flyselskab med anmodning om at få refunderet ubrugte flybilletter, skal ikke gøre yderligere. Man behøver ikke have en sag hos styrelsen, for at ens anmodning er omfattet af påbuddet.

 

Omfattede rejser

Påbuddet, der fastsætter fristen for tilbagebetaling, gælder kun, når rejsen er aflyst af flyselskabet. Hvis en passager selv har aflyst sin rejse, vil passageren ikke modtage refusion som følge af påbuddet. Dette er svarende til de normale regler på området. Passageren kan i dette tilfælde hente rådgivning hos Center for Klageløsning eller Forbruger Europa.

 

Påbuddet gælder rejser, der skulle være afgået fra en dansk lufthavn samt rejser, der skulle være afgået fra et tredjeland med et EU-selskab til en dansk lufthavn. 

 

Påbuddet gælder derudover for både ud- og hjemrejse samt aflysning af udrejsen, så hjemrejsen ikke kan foretages, når rejsen er købt som en samlet rejse (samme bookingnummer). 

 

For billetter købt gennem en tredjepart, som f.eks. et online billetbureau, gælder påbuddet også. Det er luftfartsselskabets ansvar at sikre, at refusionen bliver udbetalt til passagererne.

 

Påbuddet gælder også, når en passager har accepteret refusion i form af en voucher, point eller en lignende form for ”ikke-kontant” refusion, forudsat at passageren i forbindelse med sin accept ikke er blevet oplyst om muligheden for at vælge kontant refusion. Ikke-kontant refusion accepteres kun som refusionsform, når passageren har haft en mulighed for at vælge kontant refusion.

 

Hvis man har en igangværende klage hos styrelsen, men får udbetalt sin refusion som følge af påbuddet, skal passageren sørge for at kontakte styrelsen med henblik på at få lukket sagen.  

Tilbagebetalingsfrister jf. påbud

Med påbuddene har selskaberne fået følgende tidsfrister for tilbagebetaling af refusion:

 

 • Refusionsanmodninger modtaget af selskaberne før den 1. oktober skal være refunderet til passagererne senest den 15. november
 • Refusionsanmodninger modtaget af selskaberne i perioden 1. oktober-15. november skal være refunderet til passagererne senest den 1. december
 • Refusionsanmodninger modtaget af selskaberne efter den 15. november skal være refunderet til passagererne efter senest syv dage

 

Aegean Airlines har fået et specifikt påbud om at sikre, at passagerer, der har fået flybilletter aflyst mellem d. 25. februar og 30. september, har fået valget mellem en voucher og en kontant refusion.

 


Når fristerne er udløbet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sat frister for de 12 flyselskabers tilbagebetaling af refusion. Hvis du har anmodet flyselskabet om refusion inden 1. oktober, er fristen for selskabet til at tilbagebetale dine penge d. 15. november. Hvis du har anmodet flyselskabet om refusion efter 1. oktober er fristen d. 1. december. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer, at alle refusionskrav er tilbagebetalt inden disse datoer.

 

Det er ikke nødvendigt, at en passager har en klage hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at påbuddet gælder. Såfremt en passager har en anmodning om refusion over en aflyst afgang hos et af de 12 flyselskaber, som ikke er blevet refunderet indenfor de to frister, opfordres passageren til at sende en klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via styrelsens klageformular.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har pålagt luftfartsselskaberne at indsende en samlet redegørelse for overholdelse af fristerne den 10. december i år.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil herefter henvende sig til alle, der har indsendt en klage til styrelsen over en aflysning over et af de 12 selskaber for at sikre, at refusionen er sket.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil vurdere grundlaget for en eventuel politianmeldelse, når selskaberne senest den 10. december har indsendt den pålagte redegørelse. 

Hvis man mangler at få udbetalt en refusion

Har man som passager henvendt sig til flyselskabet for at få udbetalt sin refusion, kan man forvente, at flyselskabet får udbetalt refusionen senest den 15. november, hvis man har sendt sin klage til flyselskabet inden den 1. oktober.

 

Man kan forvente at få udbetalt sin refusion senest den 1. december, hvis man har sendt sin klage til flyselskabet mellem den 1. oktober og 15. november.


Har man imod forventning stadig ikke modtaget sin refusion efter deadline, anbefaler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at man henvender sig til styrelsen. Har man allerede en klage hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan man henvende sig til styrelsen med sit sagsnummer til nedenstående mailadresse.


Har man endnu ikke indsendt en klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal man indsende en klage over manglende refusion via Borger.dk.
Klage

Klageformular til klage over flyrejse

Her kan du klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over en forsinket eller aflyst flyrejse eller en boardingafvisning. Vær opmærksom på, at du skal have klaget til det pågældende flyselskab, før du klager til styrelsen.

Før du starter din klage

Du skal have følgende klar, før du starter din klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

 • NemID
 • flybillet eller bekræftet reservation for alle passagerer, som klagen omfatter
 • korrespondance med luftfartsselskabet vedrørende klage (fx e-mail, breve mv.)
 • kvitteringer for eventuelle udgifter, du ønsker refunderet (fx mad og drikke)
 • underskrevne fuldmagter, hvis du klager på vegne af andre
 • navn og adresse på alle passagerer, som klagen omfatter

 

Klagen kan ikke indsendes uden ovenstående og du skal være opmærksom på, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ikke kan behandle din klage, hvis du ikke har oplyst korrekte og fyldestgørende informationer og vedlagt korrekte bilag. Du kan derfor blive bedt om at oprette en ny klage, såfremt klagen ikke kan behandles på baggrund af de oplysninger, du har givet.

 

Fuldmagter


Hvis du klager på vegne af andre, skal du have en fuldmagt fra dem. Du klager på vegne af andre, hvis du ønsker refusion eller kompensation for billetter, hvor der står et andet navn end dit på.

 

Det skal af fuldmagten være tydeligt, hvilken afgang du har fuldmagt til at klage over, og på hvis vegne du kan klage. Derfor stiller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen krav om at følgende skal fremgå af fuldmagten:

 • Navn på fuldmagtsgiver og fuldmagtshaver
 • Flynummer og/eller bookingnummer
 • Dato for afgang
 • Dato og underskrift fra fuldmagtsgiver

 

Såfremt du underskriver som værge, skal navnet på den, du har værgemål for, også fremgå af fuldmagten.

 

Fremgår disse oplysninger ikke af fuldmagten, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afvise din klage.

 

For at sikre en hurtigst mulig sagsbehandlingstid, anbefales det, at du anvender denne fuldmagtsskabelon:

Hvis fristerne ikke overholdes

Hvis et eller flere selskaber ikke efterlever det påbud, styrelsen har givet dem, vil styrelsen vurdere, om sagen skal oversendes til anklagemyndigheden med henblik på, at der bliver anlagt sag med selskaberne for ikke at overholde EU's flypassagerrettighedsforordning. 

Styrelsen har opfordret alle selskaber, ikke kun de 12 omfattet af påbuddene, til at overholde de udmeldte frister, og styrelsen vil løbende vurdere, om der er behov for tilsvarende påbud mod andre flyselskaber.

Læs også

Udgivet

02/10/2020

Nyhed

Flyselskaber får frist for refusion af billetter til aflyste flyafgange

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter frist for en række flyselskabers tilbagebetaling af refusion til passagerer, der har fået deres flyafgang aflyst.
Læs mere