Handicaprettigheder

Handicappedes rettigheder ved flyrejser er gældende i hele EU.


Muligheden for at rejse

Handicappede og bevægelseshæmmede personer har ret til at rejse på samme vilkår som alle andre borgere. En person må derfor ikke nægtes adgang til en rejse som følge af deres handicap, med mindre der er tale om en decideret sikkerhedsrisiko, som i så fald skal begrundes. Der kan være tale om mobilitetsudstyr, som den pågældende flytype ikke kan medtage af pladshensyn eller af hensyn til sikkerheden. Det anbefales i tvivlstilfælde at tage kontakt til luftfartsselskabet inden afrejse.

Assistance i lufthavnen

Handicappede og bevægelseshæmmede personer har ret til at få assistance både i lufthavnen og ombord på flyet.

Der skal derfor blandt andet tilbydes hjælp med at komme fra et ankomstmødested til flyet til et udgangsmødested. Herunder også at gå ombord samt fra borde. Hjælpen bør tilrettelægges således, at afbrydelse og forsinkelse undgås.

Indretning af lufthavnen

Ved fastlæggelse af, hvordan nye lufthavne og terminaler skal indrettes samt i forbindelse med større ombygninger, bør forvaltningsorganet, lufthavnen eller et organ som varetager opgaven på vegne af lufthavnen, så vidt muligt tage hensyn til handicappede personers behov. Ligeledes bør luftfartsselskaber, så vidt muligt, tage hensyn til disse behov, når de fastlægger, hvordan nye og ombyggede fly skal indrettes.

Information i lufthavnen

Alle væsentlige oplysninger til luftfartspassagerer bør formidles på alternative måder, så de også er tilgængelige for handicappede personer. Desuden bør oplysningerne som minimum være på de sprog, der også er til rådighed for andre passagerer.

Erstatning af ødelagte hjælpemidler

Såfremt kørestole eller andre hjælpemidler beskadiges under transporten, bør der udbetales erstatning til ejeren af hjælpemidlet efter bestemmelserne i international lovgivning, fællesskabslovgivning og national lovgivning.

Mere information

På siden ’Planlæg rejsen’ finder du information om, hvad du bør oplyse lufthavnen og luftfartsselskabet om inden en flyrejse.

Rettighederne er gældende inden for hele EU og fremgår i sin fulde form i EU-forordning 1107/2006 og i bekendtgørelse nr. 9113 af 16. december 2013.